YAMASHITA

Koity


Koiti Yamashita

27/01/1969
São Paulo-SP
YAMASHITA
Escola de Esgrima Abel Melián
EEAM
Abel Melián
Espada
Adulto
Destro
2001
Associado desde
2008